tiistai 4. toukokuuta 2010

"6.4. Producing design solutions"

Pääkohtia:
 "6.4.1 General
.....
Potential design solutions are produced by drawing on the description of the context of use, the results of any baseline evaluations, the established state of the art in the application domain, design and usability guidelines and standards, and the experience and knowledge of the multidisciplinary design team.
......

(Sub-activities)
6.4.2 Designing user tasks, user-system interaction and user interface to meet user requirements, taking into consideration the whole user experience
........
6.4.2.1 Principles for design
The following principles (taken from ISO 9241-110) should be taken into account when designing interactive systems: suitability for the task; self-descriptiveness; conformity with user expectations; suitability for learning; controllability; error tolerance; suitability for individualization.
.............
6.4.2.2 Designing the tasks and interaction between the user and the system
Appropriate design of the user-system interaction relies on a clear understanding of the intended context of use, including the users’ roles and tasks and their outputs. This leads to an appropriate ‘allocation of function’ – the division of system tasks into those performed by humans and those performed by technology.
.....Designing the interaction should include:
a) making high level decisions;
b) identifying tasks and sub-tasks;
c) allocating tasks and sub-tasks to the user and to other parts of the system;
d) identifying the interaction objects required for the completion of the tasks;
e) identifying and selecting appropriate dialogue techniques (see ISO 9241 parts...)
f) designing the sequence and timing (dynamics) of the interaction; g) designing the information architecture of the user interface of an interactive system to allow efficient access to interaction objects.
....
 6.4.2.3 Designing the user interface
For the detailed design of the user interface there is a substantial body of ergonomics and user interface knowledge, standards and guidelines which should be used to inform the design...
....

6.4.3 Making the design solutions more concrete
Using simulations, models and mock-ups or other forms of prototype allows designers to communicate in a meaningful way what the proposed design is/would be like to users and other stakeholders.
....

6.4.4 Altering the design solutions in response to user-centred evaluation and feedback
Feedback from evaluation should be used to improve and refine the system.
...

6.4.5 Communicating the design to those responsible for implementation
There are a variety of ways of communicating the design solution to those teams and individuals responsible for implementation or manufacture.
.....
Whatever the nature of the overall project, there should be some sustained channel of communication between those responsible for human-centred design and other members of the project team."


---------------------------------------
Tässä kuvataan siis suunnitteluratkaisujen tuottamista. Tuodaan aivan oikein esiin se, että suunnitteluratkaisuhin vaikuttavat monet seikat ("description of the context of use, the results of any baseline evaluations,..."). Tosin tästä listasta jostain syystä on jäänyt pois yksi oleellinen kohta, nimittäin "user requirements" (tosin tulee esiin myöhemmin kohdassa 6.4.2.2)

Myöskin tuodaan hyvin esiin se, että käyttäjän työn suunnittelu (designing the tasks) on oma suunnittelukohteensa. Tähän kohtaan on myös siirretty loogisesti aivan oikein yksi ISO 13407 periaate, "allocation of function".

Viittaukset standardisarjan muihin osiin sekä yleensä suunnitteluohjeistojen hyödyntämiseen ovat myös paikallaan.

Muutama "parannettavaa" -näkökulma:
  • Käyttäjän työn (käyttäjätehtävien) suunnittelu ja interaktiosuunnittelu ovat sen verran eri asioita, että niiden olisi loogista olla omia aktiviteettejaan. Ja nimenomaan niin, että käyttäjän työn suunnittelu ohjaa interaktiosuunnitelua
  • Voisi tuoda selkeämmin esille käyttöliittymän tasot. Niin, että standardit ja ohjeistot erityisesti ohjaavat "pintatason" interaktiosuunnittelua kun taas "context of use" ja "user requirements" ohjaavat käyttöliittymän rakennesuunnittelua. Samoin sitä, että suunnitteluhaaste riippuu mitattavien käytettävyysvaatimusten (user requirements) vaativuustasosta.
  • Suunnittelun yhteistyöstä tuodaan vähän yksisuuntainen kuva ("...communicating the design solution to those... responsible for implementation"). Implementoijien tulisi olla mukana jo itse suunnitteluratkaisujen luonnissa, jotta suunnitteluratkaisut olisivat jo lähtökohdiltaan toteutuksellisesti helppoja
  • Vaikka tekstissä viitataan hyvin standardeihin ja ohjeistoihin, olisi voinut enemmän korostaa, että suunnittelijoiden tulisi tuntea näiden sisältö. 
Yhteenveto:
  • Sisältää hyvin perusasioita, joiden tulisi ohjata suunnitteluratkaisujen tuottamista
  • Käyttäjän työn (tehtävien) suunnittelun ja interaktiosuunnittelun eroa olisi voinut korostaa
  • Samoin olisi voinut korostaa, että suunnitteluratkaisujen laatuun kannattaa panostaa heti alusta lähtien. Evaluoinnin kautta suunnittelu on välttämättä resursseja kuluttavaa, ja sitä kannattaisi pyrkiä minimoimaan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti