Etusivu

Käytettävyyttä on mahdollista suunnitella tehokkaasti ja oikein. Valitettavasti myös erityisen helppo tehdä myös väärin.  

Näillä sivuilla kirjoitan, mitkä ovat 

  • oikeat tavat suunnitella ja hankkia hyvää käytettävyyttä
  • mitä - usein yleisestikin käytettyjä tapoja - tulee välttää
Erityisesti vastaan seuraaviin neljään kriittiseen kysymykseen käyttäjäkeskeisen suunnittelun onnistumiseksi:
  1. Mikä tieto asiakkaasta on kriittistä käyttäjäkeskeisen suunnittelun - ja yleensä suunnittelun - onnistumiseksi, ja miten se  tieto hankitaan heti projektin alussa? Ilman tällaista tietoa on suuri riski, että kehittämistyö lähtee vikasuuntaan, seurauksena usein raskaatkin muutostyöt tai lopputulos, joka ei vastaa asiakkaan ja käyttäjien tarpeita. "Tunne asiakas paremmin kuin hän on itse" pitäisi olla suunnittelun lähtökohta, eikä ole edes vaikea saavuttaa. 
  2. Millä tavalla käytettävyydestä pitäisi kommunikoida liiketoimintajohdon kanssa? Käytettävyystyön sisältö ja resurssit tulee lähteä liiketoiminnan tavoitteista, ja sen vuoksi ne ovat myös liiketoimintakohtaisia. 
  3. Mitkä tavat ovat oikeita ottaa käyttäjät mukaan kehityshankkeisiin, ja mitkä vääriä tapoja? Niin, että heiltä saadaan oikea ja tarpeellinen tieto kehittämisen pohjaksi? Monet yleisesti käytetyt tavat eivät toimi, ja samalla ovat eettisesti vääriä käyttäjiä kohtaan. Esimerkiksi käyttäjähaastattelut pitää tehdä tietyllä tavalla; muuten voivat sekä tuottaa epäluotettavaa tietoa ja samalla ovat käyttäjien huonoa kohtelua.
  4. Millä tavalla pitäisi tietojärjestelmien hankinta tehdä, jotta hankinta johtaisi lopputulokseltaan aidosti hyvään käytettävyyteen? Käytännössä tämä tarkoittaa erityisesti sitä, miten käytettävyys pitäisi sisällyttää tarjouspyyntöihin. Vastaus on, että ihan eri tavalla kuin mitkä ovat nykyiset käytännöt.
Sisältö on pääasiassa blogikirjoituksia. Lisäksi sivuilla on luettelo julkaisuistani (useimmat niistä ladattavia). '
Timo Jokela