Käytettävyyden vaikuttavuuden määrittäminen

 Mikä on vaikuttava tapa kommunikoida käytettävyydestä/ UX:stä liiketoimintajohdon kanssa? 

Vastaus: 

  • Määrittää Haluttu käytettävyyden vaikuttavuus, DUXI (Desired User eXperience Impact)
Perinteinen tapa lähestyä liiketoimintaa on ns. cost-benefit -analyysi. Siinä yritetään vakuuttaa liiketoimintaa käytettävyyden yleisistä eduista

DUXI on erilainen lähestymistapa. Siinä lähestytään käytettävyyden liiketoiminnallista hyötyä analyyttisesti, ja katsotaan yhteistyössä liiketoimintajohdon kanssa, mitä vaikuttavuutta käytettävyydellä voidaan potentiaalisesti saavuttaa liiketoiminnassa. 

Käytettävyystyön sisältö ja resurssit tulee lähteä liiketoiminnan tavoitteista, ja DUXI:n määrittäminen on näiden käytettävyyteen liittyvien liiketoimintatavoitteiden määrittämistä. 

DUXI:ssa siten ei "myydä" käytettävyyttä. Analyysin johtopäätös voi hyvin olla, että tässä kehityshankkeessa käytettävyydellä saavutettu vaikuttavuus ei ole merkittävä, eikä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun ole suurta panostustarvetta. 

DUXI on aina liiketoimintakohtaista. Myös siinä määritetyt "halutun käytettävyyden vaikuttavuuden" mittarit ovat aina liiketoimintakohtaisia.  

Kuvausta DUXI:sta löytyy esimerkiksi täältä ja täältä.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti