Kohdemaailma-analyysi

Mikä on se kriittinen tieto asiakkaasta

 • mitä ei yleensä hankinta, 
 • mutta mikä pitäisi hankkia heti kehityshankkeen alussa
 • tieto, joka on kriittinen kehityshankkeen onnistumiseksi?

Vastaus

 • Kriittinen tieto asiakkaasta: Kohdemaailmamalli (engl. TWM, Target World Model)
 • Kohdemaailmamalli hankitaan Kohdemaailma-analyysilla (engl. TWA, Target World Analysis)
Yleisesti ajatellaan, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu aloitetaan kysymyksillä: 
 • "Ketä ovat käyttäjät?"
 • "Mitkä ovat käyttäjätehtävät?" 
Nämä eivät kuitenkaan anna riittävän vahvaa perustetta vahvojen suunnitteluratkaisujen luomiselle. Tarvitaan Kohdemaailma-analyysi.

Kohdemaailma ei ole sama kuin käyttäjän maailma:
 • Käyttäjän maailma on dynaaminen: tehtävät, joita käyttäjän tulee tai joita käyttäjä haluaa tehdä. 
 • Asiakkaan kohdemaailma on perustaltaan staattinen. Se kuvaa asiakkaan maailman ontologian: asiat ja niiden hierarkkiset ja rinnakkaiset suhteet. 
Toki kohdemaailma sisältää myös dynaamisia elementtejä (asioiden tilat), mutta perusrakenne on staattinen. 
 • Esimerkiksi kun kehitetään yliopiston tohtorikoulutusta tukeva tietojärjestelmä, kohdemaailma on yliopiston tohtorikoulutus. 
 • Vastaavasti kohdemaailma on sairaalaan ilmoittautuminen (itseilmoittautumisjärjestelmä), lääkärien erikoistumiskoulutus (erikoistumiskoulutuksen hallintaohjelmisto) ja yrityksen toiminta (toiminnanohjausjärjestelmä). 
Kohdemaailma-analyysi tarkoittaa sukeltamista asiakkaan maailman syvälliseen ymmärrykseen - "tunne asiakas paremmin kuin hän itse" - ennen suunnittelun alkamista. 

Ilman asiakkaan maailman syvällistä ymmärtämistä on suuri riski, että kehittämistyö lähtee vikasuuntaan, seurauksena usein raskaatkin muutostyöt tai lopputulos, joka ei vastaa asiakkaan ja käyttäjien tarpeita. 

Kohdemaailma-analyysi ei tarvitse vie pitkää aikaa. Usein kolmessa päivässä saadaan aikaiseksi syvällinen malli. Toki analyysin tekeminen on intensiivistä ja ajattelua vaativaa. 

Kohdemaailmamallin ja kohdemaailma-analyysin tarkempi kuvaus löytyy kirjasta Kohdemaailma-analyysi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti