tiistai 27. huhtikuuta 2010

"6.3 Specifying the user requirements"

Pääkohtia: 
"In most design projects, identifying user needs and specifying the functional and other requirements for the product or system is a major activity. For human-centred design, this activity shall be extended to create an explicit statement of user requirements in relation to the intended context of use and the business objectives of the system.
...
User and other stakeholder needs should be identified, taking account of the context of use. These should include what users need to achieve (rather than how to achieve it)
...
The specification of user requirements shall include:
a)    the intended context of use;
b)    requirements derived from the user needs and the context of use
c)    requirements arising from relevant ergonomics and user interface knowledge, standards and guidelines
d)    usability requirements and objectives, including measurable usability performance and satisfaction criteria in specific contexts of use - for example an objective might be that 90 % of the intended users can successfully divert an incoming call to voice mail, or for the aesthetic design of a Web page to achieve a given user satisfaction score;
e)    requirements derived from organizational requirements that directly affect the user - for example a call centre system might require that customer calls aswered within a specific time frame."

--------
Aluksikin termi "user requirements" ei ole semanttisesti paras mahdollinen: siitä voi saada sen kuvan, että kyseessä olisi "käyttäjien määrittämät vaatimukset". Näinhän ei todellakaan ole. Vaatimukset kyllä tulee osaltaan pohjautua käyttäjädataan, mutta ne eivät suinkaan ole käyttäjän määrittämät.

Kuvauksen lähtökohta on hyvä: käyttäjävaatimusten määrittely tulisi pohjautua niin käyttökontekstiin kuin liiketoiminnan lähtökohtiin ("... in relation to the intended context of use and the business objectives").

Tuotoksen ("the specification") kuvaus on osaltaan epämääräinen: mitä lisäarvoa esimerkiksi kohta "b) requirements derived from the user needs and the context of use" tuo?

Kohta "c) requirements arising from relevant ... knowledge, standards and guidelines" on sinällään oleellinen. Kuitenkin tässä jätetään avoimeksi se ongelma, että näiden noudattaminen on vaikeasti todennettava asia. Otetaanpa vaikka esimerkiksi tuttu "käytä käyttäjän kieltä". Miten todentaa objektiivisesti, että täyttyykö tällainen vaatimus?

Kohta "d) ... including measurable usability performance and satisfaction criteria" on tärkeä, koska periaatteessa mittareilla päästään vaatimusten todennettavuuteen. Kuitenkin esimerkit ovat ongelmallisia. Vaatimusta "... 90 % of the intended users can successfully divert an incoming call to voice mail" ei voida todentaa, ellei testata koko käyttäjäkunnalla. Jos testataan suppeammalla testiryhmällä, saadaan ainoastaan tietty tilastollinen luottamus. Puolestaan vaatimus "... to achieve a given user satisfaction score" on ongelmallinen, koska yleensä käyttäjätyytyväisyysmittareille on hankala määrittää "hyvän" rajaa.

Aktiviteetin kuvauksen puute on myös se, että ei käydä tarkemmin läpi sitä, mitä käytännössä tarkoittaa "... in relation to ...  the business objectives". Tämä on kuitenkin hyvin merkittävä näkökulma. Mistäpä muualta kuin liiketoimintatavoitteista tulisi määräytyä esimerkiksi tuo esimerkki "...90% of the intended users".

Yhteenveto: 
  • huomattavasti selkeämpi ja yksinkertaisempi kuvaus kuin ISO 13407:ssa
  • korostaa vaatimusten business -lähtöisyyttä ja mitattavuutta
  • kuitenkin näiden kahden asian käsittelyssä puutteita: business -puoli jää vähälle käsittelylle, ja mittariesimerkit käytännössä ongelmallisia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti