tiistai 20. huhtikuuta 2010

"6.2 Understanding and specifying the context of use"

Kyseessä on "ihmiskeskeisen suunnittelun" ensimmäinen aktiviteetti. 

Sisältöä:
 • "Context of use": "The characteristics of the users, tasks and the organizational, technical and physical environment define the context in which the system is used".
 • Nykyisen kontekstin analyysi on hyödyllistä, jotta ymmärrettäisiin uutta kontestia: "it is useful to gather and analyse information on the current context in order to understand and then specify the context that will apply in the future system".
 • Tuotoksia ovat seuraavat määritykset:
  • käyttäjä- ja muut asianosais- (stakeholders) ryhmät
  • käyttäjien ja käyttäjäryhmien kuvaukset
  • käyttäjien tavoitteet ja  tehtävät
  • järjestelmän ympäristöt
 • "sufficient detail to support design"
Arviointia
 • Verrattuna ISO 13407:aan tuodaan selkeämmin esille, että aktiviteetin tavoite on nimenomaan tulevan järjestelmän käyttökontekstin määritys (nykyisen järjestelmän kontekstimääritys nähdään potentiaalisesti hyödylliseksi, mutta ei siis itseisarvoksi).
 • Myös verrattuna 13407:aan,  kuvauksessa tuodaan selkeämmin esille, että eri käyttäjäryhmien tunnistaminen/määrittäminen on ekplisiittinen tehtävä (tämä oikeasti puuttuu ISO 13407:sta!). Ohjeita ei kuitenkaan anneta, miten tämä tehdään. 
 • Mielestäni selkeämpää olisi ollut, että käyttäjäryhmien tunnistaminen olisi oma aktiviteettinsa. Kun käytettävyysuunnittelun ensimmäinen kysymys tunnetusti on "ketä ovat käyttäjäsi?"
 • Hieman epäselvästi tuodaan esiin, että käyttökonteksti on käyttäjäryhmästä riippuvaista, ja että se tulisi määrittää käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tämä seikka myös tukee sitä, että selkeämpää olisi määrittää käyttäjäryhmien tunnistus omaksi aktiviteetikseen
 • On hyvä, että puhutaan sekä käyttäjien tehtävistä että tavoitteista. Kuitenkin niin suhde jätetään epäselväksi. Oma tulkintani on, että keskeistä on tavoitteet; tehtävät ovat sitten tapoja saavuttaa tavoitteet.
 • Aktiviteetti systemaatisesti suoritettuna on käytännössä mahdoton tehdä. Sen vuoksi ohje "should be described in sufficient detail to support the design activity" on mitä oleellisin. 
Yhteenveto
 • tullut vähän selkeyttä ISO 13407:aan verrattuna 
 • puutteena erillisen käyttäjäryhmien määritys -aktiviteetin puuttuminen; käyttäjätavoitteiden "löysä" käsittely

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti