keskiviikko 14. syyskuuta 2011

Näin määritetään todennettava käytettävyysvaatimus


Lähestytään "todennettava käytettävyysvaatimus" -asiaa JHS-suosituksen käytettävyysvaatimusesimerkin kautta (olen kirjoittanut esimerkistä aiemmin: 


Tarkastellaan nyt taulukon vaatimusten todennettavuutta. Eli onko vaatimukset määritetty sillä tavoin, että niiden saavuttaminen voidaan yksikäsitteisesti testata? Että ei tule erimielisyyksiä hankkijan ja toimittajan välillä siitä, että täyttyykö vaatimus vai ei.Lyhyt vastaus on: ei. Vaatimus "Käyttäjän on voitava muuttaa salasanaa järjestelmää käyttäessään 30 sekunnin suoritusajassa" ei määrittele sitä, milloin vaatimus täyttyy. Vaatimus jättää avoimeksi:

 • miten vaatimuksen täyttyminen testataan
 • jos käytetään käytettävyystestiä, kuinka monella ja millaisella käyttäjällä testataan
 • onko ihan kaikkien käyttäjien suoriuduttava vaatimuksesta

Jotta vaatimus olisi todennettava, on määritettävä mittari, mittausinstrumentti ja tavoitetaso

 • Tässä mittari voisi olla esimerkiksi käyttäjätehtävän onnistumisaste, määriteltynä kuinka monta prosenttia testihenkilöistä suorittaa tehtävän oikein 
 • Luonteva mittausinstrumentti on käytettävyystestaus. Tämä on sitten määritettävä tarkemmin: kuinka monella ja millaisilla testihenkilöllä, miten testausproseduuri tarkemmin toteutetaan, mikä on "oikea suoritus" jne. 
 • Tavoitetaso olisi tässä tapauksessa onnistumisasteen prosenttiluku  
Esimerkiksi voidaan määrittää, että 
 • testataan 10 hengen testiryhmällä
 • testiryhmä valitaan satunnaisesti organisaation nykyisistä työntekijöistä
 • testi suoritetaan seuraavasti: (tarkempi määrittely....)
 • tavoitetaso on 100%, eli kaikki testin henkilöt suorittavat tehtävän oikein
-------------------------------

Tälläisella systematiikalla saadaan vaatimuksesta todennettava. Mutta asia ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen:
 • Entä jos testiporukkaan sattuu sellainen "tumpelo", joka ei onnistukaan tehtävässä? Onko testi reilu toimittajalle? Vaatimushan oli 100% onnistunutta suoritusta, jolloin yksikin epäonnistuminen tarkoittaa, että vaatimus ei täyty. Olisiko sittenkin ehkä 90% kohtuullisempi vaatimus?
 • Toisaalta 100% testikäyttäjänkään onnistuminen ei suinkaan tarkoita, että järjestelmän kaikki käyttäjät onnistuisivat tehtävässä. Käyttäjäotoksella saadaan ainoastaan tietty luottamus siihen, mikä osuus käyttäjistä vähintään suorittaa tehtävän oikein. Esimerkiksi 10 käyttäjää 10:stä onnistuu tarkoittaa sitä, että 95% luottamuksella vähintään 75% kaikista käyttäjistä onnistuu. Ks. http://www.measuringusability.com/comp_sample.php
Eli jos vaatimukset haluaa määrittää "kunnolla", asiaa tulee lähestyä lopulta tilastollisesti.

Ja sitten on vielä asia erikseen, että mikä on validi käytettävyysvaatimus. Eli mitä ovat validit mittarit ja mitä validit tavoitetasot? Tähän asiaa palaan myöhemmin. (tai olenhan asiaa sivunnut jo aikaisemmissakin kirjoituksissa)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti