torstai 29. syyskuuta 2011

Käyttäjäkokemuksen määritelmä ei osu ihan kohdalleen

Käyttäjäkokemuksen keskeinen ja aika uusi (2010) määritelmä ISO 9241-210:ssa kuuluu seuraavasti (epävirallinen suomennos; standardin suomennus pitäisi ilmestyä piakkoin; ks. myös blogi koko standardista http://iso9241-210.blogspot.com):


"Käyttäjäkokemus: Henkilön havainnot ja vasteet, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä ja/tai ennakoidusta käytöstä". 

Tämä on tarkennettu huomatuksilla: 

"HUOM. 1   Käyttäjäkokemus sisältää kaikki käyttäjien tunteet, uskomukset, mieltymykset, fyysiset ja psyykkiset vasteet, käyttäytymiset ja aikaansaannokset, jotka ilmenevät ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen.
HUOM. 2   Käyttäjäkokemus on seurausta tuotemerkin imagosta, ulkonäöstä, toiminnallisuudesta, järjestelmän suorituskyvystä, järjestelmän vuorovaikutuskäyttäytymisestä ja avustavista ominaisuuksista, käyttäjän aiemmasta kokemuksesta johtuvasta sisäisestä ja psyykkisestä tilasta, asenteista, taidoista, persoonallisuudesta sekä käyttötilanteesta.
HUOM. 3   Käytettävyys käyttäjien henkilökohtaisten tavoitteiden näkökulmasta tulkittuna voi sisältää sen tyyppisiä aisti- ja tunnenäkökulmia, joita tyypillisesti liitetään käyttäjäkokemukseen. Käytettävyyskriteereitä voidaan käyttää arvioimaan käyttäjäkokemuksen joitakin näkökulmia."
-------------------
Olin työryhmässä, jossa valmisteli tätä standardia ja vaikuttamassa myös määritelmän muotoiluun. Nyt jälkikäteen ajateltuna, mielestäni määritelmässä ei ihan osuttu kohdalleen. 
Tuo määritelmä tekee käyttäjäkokemuksesta liian "kaiken kattavan". Erityisesti jos lukee sen, mitä  HUOM 1:ssä sanotaan. Siinä erityisesti kohta "Käyttäjäkokemus sisältää... käyttäjien... aikaansaannokset,..." on se, joka ei semanttisesti oikein istu hyvin kokemus-sanaan. Aikaansaannoshan tarkoittaa jotain konkreettista, mitä käyttäjä saavuttaa. Vaikkapa jos tilaa lentolipun verkosta, niin aikaansaannos on se lentolippu. 
Käyttäjäkokemus terminä viittaa kuitenkin semanttisesti subjektiiviseen, psyykkiseen asiaan (kokemus). Ei lentolippu (aikaansaannos) ole itsessään kokemus. Sen sijaan lipun tilaamiseen voi liittyä kokemuksia ("olipa helppoa!" tms.). 
Yhteenvetona: Käyttäjäkokemuksen määritelmä on tehty turhan laajaksi ISO 9241-210 määritelmässä. Termit pitäisi määritellä niin, että määritelmä vastaa semanttisesti itse termiä. Nyt "kokemukseen" liitetään asioita, jotka eivät ole "kokemuksia". Olisi selkeämpää, että käyttäjäkokemus määriteltäisiin kattamaan vain "kokemuksellisia" asioita. Aikaansaannokset katetaan hyvin käytettävyyden määritelmässä (ISO 9241-11). 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti