tiistai 28. lokakuuta 2014

Kuka on käyttäjä tietojärjestelmien hankinnoissa?

Käyttäjiä ovat kaikki käyttäjien edustajat

Olin pari päivää sitten NordiCHI -konferenssin yhteydessä pidetyssä työpajassa, aiheena "käyttäjien osallistuminen tietojärjestelmien hankinnoissa": ks.  http://proc.cs.hut.fi/nordichi/

Oma esitykseni koski käyttäjien osallistumisen eettisiä näkökulmia: mitkä tavat ottaa käyttäjiä mukaan hankinnoissa ovat eettisesti oikein, ja tavat mitkä eivät ole. Oma näkemykseni siis on, että monet nykyisin käytetyt tavat ottaa käyttäjät mukaan eivät ole eettisesti kestäviä (ja tuottavat laadullisesti huonoja tuloksia).

Positioesityksessäni esitin eettisen periaatteen käyttäjien mukaan ottamiselle. Kerroin myös, mitkä käytännön menetelmät ovat täyttävät tuo periaatteen ja mitkä eivät: tunnistin 12 erilaista yleisesti käytettyä tapaa osallistaa käyttäjiä, joista ainoastaan 4 on eettisesti kestävää.  (Tästä teemasta olen postannut tässä blogissa alustavasti joskus aikaisemmin, ja palaan asiaan myöhemmin.)

-----------------
Mutta sitten tämän kirjoituksen pointtiin. Minulle esitettiin erittäin hyvä kysymys:
Keitä ovat käyttäjät? (tietojärjestelmien hankinnoissa)

No, vastasin: Käyttäjiä ovat ne, jotka eivät kuulu hanketiimiin. 

Sitten keskustelussa selvisi, että esimerkiksi Apotti -hankkeessa hanketiimiin kuuluu kaikkiaan ehkä 150 henkilöä. Siinä huomasin, että tuo vastaukseni ei olekaan pätevä. Mutta en siinä hetkessä oikein osannut jäsentää parempaa vastausta.

Itse en ole ollut mukana noin isoissa hankkeissa, mutta kuitenkin hankkeissa, joissa on mukana ehkä 20 - 30 henkilöä. Kuitenkin varsinainen hankkeen ydintiimi on ollut alle kymmenen, ehkä vain muutama henkilö. Ja olen nimenomaan nähnyt ongelmana ne roolit, mihin nuo laajempaan tiimiin kuuluvat käyttäjät tai heidän edustajansa laitetaan hankkeissa; käytännössä usein siis eettisesti ongelmallisiin rooleihin (ja tilanteisiin). Oikea vastaus kysymykseen "Ketkä ovat käyttäjiä?" siis ei ole "Ne, jotka eivät kuulu hanketiimiin".

Mikä olisi sitten parempi vastaus? Ketä ovat ne käyttäjät, joita erityisesti koskee omat eettisesti ohjeensa?

Vastaus "Ne, jotka eivät kuuluvat hankkeen ydintiimiin" on lähempänä totuutta, mutta "ydintiimi" on varmaan aika epämääräinen käsite. Eli tuskin tämäkään vastaus on oikein hyvä.

Mutta sitten keksi mielestäni yksinkertaisen ja ainakin tällä hetkellä pätevältä tuntuvan vastauksen:


Käyttäjiä ovat kaikki käyttäjien edustajat

Tämä pätee riippumatta siitä, ovatko käyttäjät/ käyttäjien edustajat hankkeessa mukana muodollisesti vai eivät. Menettelytavat, joilla käyttäjiä tai heidän edustajiaan otetaan mukaan, pitäisi olla kaikissa tapauksissa sellaiset, että ne eettisiä ja laadullisia ongelmia ei toteudu.

Varmuuden vuoksi: toki hanketiimissä voi olla mukana loppukäyttäjien ammattiryhmiä edustavia henkilöitä. Mutta oleellista on siis se, missä roolissa he ovat. On ihan ok, että he ovat projektipäällikköinä, asiantuntijoina tms. Mutta jos he ovat roolissa "edustaa käyttäjiä", niin silloin ollaan lähellä isoja ongelmia, jos ei toimita huolellisesti.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti