tiistai 10. huhtikuuta 2012

Kokemuksia "Käytettävyys tietojärjestelmien hankinnoissa" -kurssista

Pidin ensimmäisen "Käytettävyys järjestelmien hankinnoissa" -kurssin maaliskuussa, http://www.ttlry.fi/koulutus/kaytettavyyden-varmistaminen-hankinnoissa-1232012.

Kurssin keskeinen sisältö oli esittää ratkaisuja sille, miten käytettävyys saataisiin aidosti mukaan tietojärjestelmien tarjouspyyntöihin: miten laatia todennettavia ja valideja käytettävyysvaatimuksia.

Kurssi oli täysi, 12 osallistujaa. Kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan. Luultavasti 12 on sopiva maksimi määrä tällaiselle ryhmätyöintensiiviselle kurssille.

Sekä oman tuntuman että kurssilaisten palautteen perusteella kurssi meni ihan kohtullisesti. Varsinkin ottaen huomioon, että kurssi oli ensimmäinen laatuaan. Mutta parannettavaakin löytyi. Itse tiivistäisin palautteet ja oppimat seuraavasti:

 • Aihe koettiin kiinnostavaksi ja harjoitukset ja case hyviksi, sekä kouluttaja asiantuntevaksi...;)
 • Esityksessä hiomista
 • Yksi päivä ei riitä tällaiseen sisältöön; mennään kuitenkin sekä käytettävyyden että hankintojen "syvällisyyksiin". Ehkä seuraavalla kerralla niin, että kaksi kurssipäivää; ehkä kaksi erillistä kurssia
Palataan asiaan uudestaan syksyllä!
--------------------------------------
Osallistujien palautteita

Hyvää:

 • "käytettävyysopit hyviä & kiinnostavia"
 • "ajatuksia ja ideoita siitä, miten käytettävyyttä voitaisiin ylipäätään parantaa"
 • "erittäin mielenkiintoista tietoa"
 • "kouluttaja käytettävyyden huippuasiantuntija", "erittäin hyvä asiantuntemus"
 • "päivä avasi käytettävyyteen liittyvää problematiikkaa", "tuli selväksi, että asia on vaikea"
 • "vetäjän tietämys"
 • "ajattelutavan muutos"
 • "harjoitukset olivat hyviä, sitä kautta asiat konkretisoituivat"
 • "tapaukset, caset"
Kehitettävää:
 • "kouluttajalla oli selvästi paljon enemmän asiaa kuin päivään mahtui, joten jonkunlainen jäsentely tulee varmaan tapahtumaan"
 • "kouluttajan tapa esiintyä oli hieman pomppiva", "poukkoileva esitystapa", "sujuvampi esitystapa"
 • "jättäisin harjoituksia vähemmälle"
 • "harjoitusten toteutus vaatii vielä kehittämistä"
 • "paljon asiaa, vähän aikaa"Ei kommentteja:

Lähetä kommentti