tiistai 28. kesäkuuta 2011

Käyttäjätarpeet, -toiveet ja -vaatimukset. Mikä ero?

Eräässä keskusteluryhmässä esitettiin käyttäjälähtöisyyteen kysymyksiä: "Mikäs on hyvä tapa löytää käyttäjävaatimuksia?" Ja "Mikä on paras tapa tietää millaista palvelua/laitetta/työkalua käyttäjät kaipaavat?"

On tärkeää, että termit määritellään niin, että ne ymmärretään ainakin kutakuinkin samalla tavalla. Ja mielellään niin, että ne ovat sisällöllisesti kuvaavia.

Yllä on kaksi käyttäjälähtöisyyteen liittyvää termiä: käyttäjävaatimukset ja mitä käyttäjät kaipaavat. Muita näitä lähellä olevia termejä ovat esimerkiksi käyttäjätarpeet ja käytettävyysvaatimukset.

Itse tulkitsen termit seuraavasti:
- Käyttäjävaatimukset: ovat käyttäjän esittämiä (sanomia tai kirjoittamia) vaatimuksia järjestelmälle. Käyttäjä voi esittää näitä esimerkiksi silloin, kun häntä haastatellaan.
- Käyttäjätoiveet, tai "mitä käyttäjät kaipaavat" ovat samantyyppisiä kuin vaatimukset, mutta termit tietenkin viittaavat siihen, että ovat "pehmeämpiä" kuin vaatimukset. Lisäksi tulkitsen, että näihin termeihin voi liittyä se, että käyttäjät eivät välttämättä ole ilmaisseet näitä toiveitaan
- Käyttäjätarpeet: ovat niitä "perimmäisiä" asioita, joiden perusteella järjestelmä olisi suunniteltava. Eli ne antavat perustan sille, mitä järjestelmän viime kädessä tulisi tehdä.

Näissä on se oleellinen ero, että

   * Käyttäjävaatimukset ja käyttäjätoiveet /-kaipaukset ovat käyttäjien itsensä jäsentämiä asioita
   * Käyttäjätarpeet ovat suunnittelutiimin jäsentämiä johtopäätöksiä käyttäjien ilmaisemista vaatimuksista, toiveista ja  muista käyttäjälähtöisistä tietolähteistä (esimerkiksi havainnointi).

Eron tekee oleelliseksi se, että käyttäjien itsensä ilmaisemien asioiden laatu riippuu siitä, kuinka hyvin juuri kyseiset käyttäjät sattuvat jäsentämään tarpeitaan tai toiveitaan. Ja oma kokemukseni on se, että asioiden jäsentäminen on varsin haastavaa monelle käyttäjälle. Eli käyttäjä voi pukea sanoiksi jotakin ja tarkoittaa jotakin ihan muuta. Tai jättää pois jotakin oleellista tai korostaa jotakin turhaa.  Ja jos suunnittelutiimi luottaa suoraan käyttäjien lausumiin, niin on suuri riski, että pieleen mennään. (Itse asiassa muistaakseni jo 80-luvulla tiedettiin, että jos suunnittelee ohjelmiston asiakkaan vaatimusten mukaan, niin asiakas ei tule olemaan siihen tyytyväinen).

Käyttäjätarpeiden määrittäminen taas riippuu suunnittelutiimin jäsentämiskyvystä. Siihen sitten liittyy se vastuu ja riskiotto, että ei tehdäkään oikeita tulkintoja ja jäsennyksiä. Mutta minun mielestäni tämä on kuitenkin se tie, joka suunnittelutiimin - tai vaikka käytettävyysasiantuntijan - olisi valittava. Olen nähnyt sellaisia käyttäjätutkimusraportteja, jossa tätä askelta ei ole otettu. Mielestäni tällainen ei edusta ammattimaisuutta vaan on vastuun pakoilua.

 (Käytettävyysvaatimuksia ei käsitellä tarkemmin tässä kirjoituksesssa)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti