keskiviikko 18. toukokuuta 2011

Toivomuslistoilla ei aikaansaada käytettävyyttä

Eräässä terveydenhuollon tietojärjestelmän tarjouspyynnössä kannettiin selvästi huolta käytettävyydestä monessa kohden vaatimusmäärittelyä: 

  • "Tunnistusmenettelyt tulee kehittää yksinkertaiseksi"
  • "Käyttöliittymässä tulee olla helppokäyttöiset linkit"
  • "Järjestelmässä käytettävien komentojen, termien, järjestelmähuomautuksien jne. tulee olla hyvää ja ymmärrettävää terveydenhuollon kieltä tai arkikieltä."
  • "Usein toistuvat samankaltaiset toiminnot, kuten potilaan valinta, toimintayksikön valinta, tulostus jne. tulee tapahtua kaikissa järjestelmän osissa yhdennäköisellä käyttöliittymällä."
  • "Tietojen, joita esitetään monilla eri näkymillä, sijainti ja järjestys tulee olla eri näkymissä samankaltainen."
  • jne.
Tämän tyyppiset "vaatimukset" eivät kuitenkaan käytännössä takaa mitään järjestelmän helppokäyttöisyydestä. Kyse on lähinnä toivomuslistoista. 

Aluksikin vaatimuksissa on todennettavuusongelma. Esimerkiksi miten todentaa objektiivisesti, että vaatimus "käyttöliittymässä tulee olla helppokäyttöiset linkit" täyttyy tai ei täyty?

Toiseksi, käytännössä kuitenkin toimittaja hyväksyttää suunnitteluratkaisunsa asiakkaalla. Toisin sanoen asiakas lopulta teke päätöksen, että onko jokin suunnitteluratkaisu helppokäyttöinen vai ei. Eli vaatimukset eivät sitäkään kautta kohdistu toimittajaan. 

Summa summarum: toivomuslistoilla ei aikaansaada käytettävyyttä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti